Location

Roseleigh House is situated at 19 Rosetta Park where the Ravenhill Road meets the Ormeau Road. We are two miles south of Belfast city centre in the leafy, tree-lined Rosetta Park. 
 
Roseleigh House is a few minutes walk away from the Ormeau Road and Ormeau Park. The thriving and bustling Ormeau Road has a wide variety of pubs, restaurants and cafes to suit all tastes. Ormeau Park is the oldest municipal park in Belfast, and is well worth a visit.
 
 
 
 
By Car
Roseleigh House offers easy access to the M1 and M2 motorways, City Airport, A55 ring road and all routes to South Down. We are are just over an hours drive away from all the attractions on the North Coast: Giants Causeway, Rope Bridge, Portrush and Portstewart. 
 
 
By Taxi
Value Cabs:
028 90809080
 
Fona Cab:
028 90333333
 
 
By Bus
Route 7
Roseleigh House is 3-5 minutes walk from Nazareth House bus-stop on the Ormeau Road.
 
 
 
By Air/Sea
 
 
 
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Roseleigh House,
19 Rosetta Park,
Belfast,
BT6 0DL

Điện Thoại

028 90 644414

Email

info@roseleighhouse.co.uk

Gọi Chúng Tôi

028 90 644414

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách